Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Convenis signats el 2016

Convenis internacionals

 • Acord internacional de col·laboració 3/2015, d’11 de gener de 2016, entre l’ACC i l’INDECOPI de Perú en matèria de consum
  Objecte: la coordinació bilateral institucional en matèria de protecció i promoció dels drets de les persones consumidores i usuàries, amb especial incidència a l’àmbit de la seguretat dels productes i serveis
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i l’Institut Nacional de Defensa de la Competència i de la Protecció de la Propietat Intel·lectuals de la República de Perú.
  Data de signatura: 15/12/2015 (Lima) i 11/1/2016 (Barcelona)
  Data de vigència: 12/1/2018
  Pròrroga: Sí (automàtica i anual)
  Publicació: RESOLUCIÓ EMC/569/2016, de 22 de febrer. DOGC núm. 7075.  
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]

Convenis amb l'Administració de la Generalitat

 • Protocol de col·laboració entre l’Agència Catalana del Consum i l’Agència d’Habitatge de Catalunya relatiu a l’activitat dels professionals vinculats amb el mercat immobiliàri
  Objecte: establir una relació de col·laboració entre les parts amb coordinació d’actuacions relacionades amb l’activitat dels professionals que es dediquen al mercat immobiliari
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i Agència de l’Habitatge de Catalunya
  Entitats presents a l’acte de signatura: Els organismes signants, el Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya i el Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya
  Data de signatura: 19/07/2016
  Data de fi vigència: 19/07/2017
  Pròrroga: SI (Automàtica, llevat resolució)
  DOGC: Pendent publicació
  Veure text del protocol [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]
 • Conveni Marc de col·laboració 27/2016, de 2 de desembre, entre l’Agència Catalana del Consum i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en matèria d’anàlisi de mostres per a la defensa i protecció dels consumidors i usuaris 
  Objecte: Anàlisi de mostres derivades d’actuacions de la Inspecció de Consum.
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i DARP
  Data de signatura: 2/12/2016
  Data de vigència: 31/12/2019, llevat la clàusula econòmica de vigència anual que s’actualitza mitjançant Acord específic
  Pròrroga: Sí (per escrit i pel termini màxim legalment admès)
  DOGC: RESOLUCIÓ EMC/2919/2016, de 14 de desembre (DOGC núm. 7274 - 27.12.2016)
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]

Convenis amb l'administració local

 • Addenda 2/2016, de 13 d’abril, al conveni 1/2015 de formalització d’un encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum a la Diputació de Barcelona a l’àmbit de la disciplina de mercat
  Objecte: realització d’activitats d’inspecció en els locals i establiments oberts al públic dintre del seu àmbit territorial
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i Diputació Provincial de Barcelona
  Data de signatura: 13/04/2016
  Data de vigència: 31/12/2016
  Pròrroga: Sí (expressa) 
  Publicació: RESOLUCIÓ EMC/1427/2016, de 17 de maig. DOGC núm. 7138.  
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]

Convenis amb altres entitats

 • Conveni Marc d’adhesió 17/2016, de col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels seus Serveis bàsics d’Atenció Social destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica
  Objecte: establir un marc de relacions amb gestió d’aportació finalista per entitats locals adherides
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum, Departament de Treball, Afers Socials i famílies, Associació Catalana de Municipis i Comarques i Federació de Municipis de Catalunya
  Data de signatura: 18/07/2016
  Data de vigència: 31/12/2016
  Pròrroga: NO
  DOGC núm. 7172. Resolució EMC/1848/2016, de 19 de juliol.
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]
 • Conveni de col·laboració 3/2016, d’1 de juliol, entre l’Agència Catalana del Consum i Aigües de Barcelona (AGBAR) a l’àmbit de la pobresa energètica per risc d’exclusió residencial
  Objecte: reflectir el compliment de l’article 6.3 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol.
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió, sa
  Data de signatura: 01/07/2016
  Data de vigència: 31/12/2016
  Pròrroga: Sí (automàtica, llevat denúncia)
  DOGC: Pendent de publicació
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]
 • Conveni de col·laboració 4/2016, d’1 de juliol, entre l’Agència Catalana del Consum i SOREA, SAU, a l’àmbit de la pobresa energètica per risc d’exclusió residencial
  Objecte: reflectir el compliment de l’article 6.3 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol.
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i SOREA, Sau
  Data de signatura: 01/07/2016
  Data de vigència: 31/12/2016
  Pròrroga: Sí (automàtica, llevat denúncia)
  DOGC: Pendent publicació
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]
 • Conveni de col·laboració 5/2016, d’1 de juliol, entre l’Agència Catalana del Consum i ANAIGUA, SAU, a l’àmbit de la pobresa energètica per risc d’exclusió residencial
  Objecte: reflectir el compliment de l’article 6.3 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol.
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i ANAIGUA, Sau
  Data de signatura: 01/07/2016
  Data de vigència: 31/12/2016
  Pròrroga: Sí (automàtica, llevat denúncia)
  DOGC: Pendent de publicació
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]
 • Conveni de col·laboració 6/2016, d’1 de juliol, entre l’Agència Catalana del Consum i Aigües de Sabadell, sa, a l’àmbit de la pobresa energètica per risc d’exclusió residencial
  Objecte: reflectir el compliment de l’article 6.3 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol.
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i Aigües de Sabadell, sa
  Data de signatura: 01/07/2016
  Data de vigència: 31/12/2016
  Pròrroga: Sí (automàtica, llevat denúncia)
  DOGC: Pendent de publicació
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]
 • Conveni de col·laboració 7/2016, d’1 de juliol, entre l’Agència Catalana del Consum i Cassa, Aigües i Depuració, sl, a l’àmbit de la pobresa energètica per risc d’exclusió residencial
  Objecte: reflectir el compliment de l’article 6.3 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol.
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i Cassa, Aigües i Depuració, sl
  Data de signatura: 01/07/2016
  Data de vigència: 31/12/2016
  Pròrroga: Sí (automàtica, llevat denúncia)
  DOGC: Pendent de publicació
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]
 • Conveni de col·laboració 8/2016, d’1 de juliol, entre l’Agència Catalana del Consum i COMAIGUA,SL, a l’àmbit de la pobresa energètica per risc d’exclusió residencial
  Objecte: reflectir el compliment de l’article 6.3 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol.
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i COMAIGUA,sl
  Data de signatura: 01/07/2016
  Data de vigència: 31/12/2016
  Pròrroga: Sí (automàtica, llevat denúncia)
  DOGC: Pendent de publicació
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]
 • Conveni de col·laboració 9/2016, d’1 de juliol, entre l’Agència Catalana del Consum i Aigües Sant Pere de Ribes,sa, a l’àmbit de la pobresa energètica per risc d’exclusió residencial
  Objecte: reflectir el compliment de l’article 6.3 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol.
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i Aigües Sant Pere de Ribes, sa
  Data de signatura: 01/07/2016
  Data de vigència: 31/12/2016
  Pròrroga: Sí (automàtica, llevat denúncia)
  DOGC: Pendent de publicació
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]
 • Conveni de col·laboració 10/2016, d’1 de juliol, entre l’Agència Catalana del Consum i Mina Pública d’Aigües de Terrassa, sa, a l’àmbit de la pobresa energètica per risc d’exclusió residencial
  Objecte: reflectir el compliment de l’article 6.3 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol.
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i Mina Pública d’Aigües de Terrassa, sa
  Data de signatura: 01/07/2016
  Data de vigència: 31/12/2016
  Pròrroga: Sí (automàtica, llevat denúncia)
  DOGC: Pendent de publicació
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]
 • Conveni de col·laboració 11/2016, d’1 de juliol, entre l’Agència Catalana del Consum i Gestió Aigua Calella, sl, (GESTAIGUA) a l’àmbit de la pobresa energètica per risc d’exclusió residencial
  Objecte: reflectir el compliment de l’article 6.3 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol.
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i Gestió Aigua Calella, sl
  Data de signatura: 01/07/2016
  Data de vigència: 31/12/2016
  Pròrroga: Sí (automàtica, llevat denúncia)
  DOGC: Pendent de publicació
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]
 • Conveni de col·laboració 12/2016, d’1 de juliol, entre l’Agència Catalana del Consum i Aigües de Palamós, sa, a l’àmbit de la pobresa energètica per risc d’exclusió residencial
  Objecte: reflectir el compliment de l’article 6.3 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol.
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i Aigües de Palamós, sa
  Data de signatura: 01/07/2016
  Data de vigència: 31/12/2016
  Pròrroga: Sí (automàtica, llevat denúncia)
  DOGC: Pendent de publicació
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]
 • Conveni de col·laboració 13/2016, d’1 de juliol, entre l’Agència Catalana del Consum i Aigües del Prat, sa, a l’àmbit de la pobresa energètica per risc d’exclusió residencial
  Objecte: reflectir el compliment de l’article 6.3 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol.
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i Aigües del Prat, sa
  Data de signatura: 01/07/2016
  Data de vigència: 31/12/2016
  Pròrroga: Sí (automàtica, llevat denúncia)
  DOGC: Pendent de publicació
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]
 • Conveni de col·laboració 14/2016, d’1 de juliol, entre l’Agència Catalana del Consum i UTE AIGÜES SVH a l’àmbit de la pobresa energètica per risc d’exclusió residencial
  Objecte: reflectir el compliment de l’article 6.3 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol.
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i UTE AIGÜES SVH
  Data de signatura: 01/07/2016
  Data de vigència: 31/12/2016
  Pròrroga: Sí (automàtica, llevat denúncia)
  DOGC: Pendent de publicació
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]
 • Conveni de col·laboració 16/2016, d’1 de juliol, entre l’Agència Catalana del Consum i Aigua de Rigat, sa, a l’àmbit de la pobresa energètica per risc d’exclusió residencial
  Objecte: reflectir el compliment de l’article 6.3 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i Aigua de Rigat, sa
  Data de signatura: 01/07/2016
  Data de vigència: 31/12/2016
  Pròrroga: Sí (automàtica, llevat denúncia)
  DOGC: Pendent de publicació
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]
 • Protocol de col·laboració 15/2016, de 8 de juliol, entre l’Agència Catalana del Consum i el Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya per al foment de mecanismes alternatius de resolució de conflictes i la millora de la confiança de les persones consumidores
  Objecte: foment de la mediació i l’arbitratge de consum i altres
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i CEDAC
  Data de signatura: 08/07/2016
  Data de vigència: 31/12/2017
  Pròrroga: Sí (automàtica pel termini màxim permès, llevat denúncia)
  DOGC: Pendent de publicació
  Veure text del protocol [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]
 • Conveni de col·laboració 20/2016, de 26 d’octubre, entre l’Agència Catalana del Consum i Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA) a l’àmbit de la pobresa energètica per risc d’exclusió residencial
  Objecte: reflectir el compliment de l’article 6.3 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol.
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i EMATSA
  Data de signatura: 26/10/2016
  Data de vigència: 31/12/2016
  Pròrroga: Sí (automàtica, llevat denúncia)
  DOGC: Pendent publicació mitjançant relació
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]
 • Conveni de col·laboració 21/2016, de 26 d’octubre, entre l’Agència Catalana del Consum i l’empresa Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, sa (GIACSA) a l’àmbit de la pobresa energètica per risc d’exclusió residencial
  Objecte: reflectir el compliment de l’article 6.3 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol.
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i GIACSA
  Data de signatura: 4/11/2016
  Data de vigència: 31/12/2016
  Pròrroga: Sí (automàtica, llevat denúncia)
  DOGC: Pendent publicació mitjançant relació
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]
 • Conveni de col·laboració 22/2016, de 26 d’octubre, entre l’Agència Catalana del Consum i l’empresa Aigües de Manresa, sa, a l’àmbit de la pobresa energètica per risc d’exclusió residencial
  Objecte: reflectir el compliment de l’article 6.3 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol.
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i Aigües de Manresa, SA
  Data de signatura: 4/11/2016
  Data de vigència: 31/12/2016
  Pròrroga: Sí (automàtica, llevat denúncia)
  DOGC: Pendent publicació mitjançant relació
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]
 • Conveni de col·laboració 23/2016, de 26 d’octubre, entre l’Agència Catalana del Consum i l’empresa Reus Serveis Municipals, sa, a l’àmbit de la pobresa energètica per risc d’exclusió residencial
  Objecte: reflectir el compliment de l’article 6.3 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol.
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i Reus Serveis Municipals, SA
  Data de signatura: 10/11/2016
  Data de vigència: 31/12/2016
  Pròrroga: Sí (automàtica, llevat denúncia)
  DOGC: Pendent publicació mitjançant relació
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]
 • Conveni de col·laboració 24/2016, de 26 d’octubre, entre l’Agència Catalana del Consum i l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, sau, (EMAVSA) a l’àmbit de la pobresa energètica per risc d’exclusió residencial
  Objecte: reflectir el compliment de l’article 6.3 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol.
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i EMAVSA
  Data de signatura: 10/11/2016
  Data de vigència: 31/12/2016
  Pròrroga: Sí (automàtica, llevat denúncia)
  DOGC: Pendent publicació mitjançant relació
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]
 • Conveni de col·laboració 25/2016, de 26 d’octubre, entre l’Agència Catalana del Consum i l’empresa Aigües de Mataró, sa, a l’àmbit de la pobresa energètica per risc d’exclusió residencial
  Objecte: reflectir el compliment de l’article 6.3 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol.
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i Aigües de Mataró, SA
  Data de signatura: 10/11/2016
  Data de vigència: 31/12/2016
  Pròrroga: Sí (automàtica, llevat denúncia)
  DOGC: Pendent publicació mitjançant relació
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat]
 • Conveni de col·laboració 26/2016, de 26 d’octubre, entre l’Agència Catalana del Consum i l’empresa Aigües de Vilanova i La Geltrú, sam, a l’àmbit de la pobresa energètica per risc d’exclusió residencial
  Objecte: reflectir el compliment de l’article 6.3 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol.
  Organismes signants: Agència Catalana del Consum i Aigües de Vilanova i La Geltrú, SAM
  Data de signatura: 11/11/2016
  Data de vigència: 31/12/2016
  Pròrroga: Sí (automàtica, llevat denúncia)
  DOGC: Pendent publicació mitjançant relació
  Veure text del conveni [document d'Adobe Acrobat Document d'Adobe Acrobat

Tornar a inici de pàgina

 
 

Destaquem

Convenis 2014

Convenis, acords i protocols signats l'any 2014

 
Convenis 2013

Convenis, acords i protocols signats l'any 2013

 
Convenis 2012

Convenis, acords i protocols signats l'any 2012

 

més

 

Adreces d'interès

 • 012 Atenció ciutadana

més adreces d'interès

 

© 2011 Agència Catalana del Consum