Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació estatal

Ordre SCO/3664/2004, d’11 de novembre, per la qual es modifica l’annexe III del Reial Decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.

Reial decret legislatiu 7/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l'Estatut legal del Consorci de Compensació d'Assegurances.

Reial decret legislatiu 7/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l'Estatut legal del Consorci de Compensació d'Assegurances.

Reial Decret Legislatiu 7/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Legal del Consorci de Compensació d’Assegurances. (Text consolidat)

Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades. (Text consolidat)

Reial decret legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor. (Text consolidat)

Reial Decret 2131/2004, de 29 d’octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics.

Ordre PRE/3360/2004, de 14 d’octubre, per la qual es regula la informació complementària de l’etiquetatge dels productes alimentaris congelats que es presentin sense envasar i s’estableix el mètode d’anàlisi per a la determinació de la massa de setinat.

Ordre PRE/3159/2004, de 28 de setembre, per la qual es modifica l'annexe I del Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre, per la qual s'imposen limitacions a la comercialització i a l'ús de certes substàncies i preparats perillosos (mètodes d'assaig de colorants azoics)

Resolució de 15 de setembre de 2004, de la Secretaria de Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, per la qual es disposa la publicació del Codi de conducta per a la prestació dels serveis de tarifació addicional. (Versió no consolidada)

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012